viernes, 28 de noviembre de 2014

PROMOVEM LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA A LES AULES
Us deixo l’entrevista que em va fer El Periódico amb motiu de la 19a Setmana de la Ciència, que va ser la setmana passada. La iniciativa compta amb el suport de la regidoria d’Educació o Universitats de l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

¿Quins són els objectius principals de la regidoria d’Educació i Universitats en el marc de la promoció i impuls de les vocacions científiques i tecnològiques entre l’alumnat de la ciutat de Barcelona?

Dins del pla d’actuació municipal 2012-2015, un dels eixos principals que estem desenvolupant des de la regidoria d’Educació i Universitats és la promoció i impuls, efectivament, de les vocacions científiques i tecnològiques entre l’alumnat de la ciutat per intentar despertar el seu interès per la ciència i la tecnologia, promoure aquest tipus de vocacions i aflorar el talent que, en aquest sentit, segur que tenen molts dels nois i noies de Barcelona. Per això, estem impulsant diferents iniciatives durant el mandat. Algunes ja han donat els seus primers fruits; altres les estem posant en marxa durant aquest inici de curs i altres es desenvoluparan durant l’actual curs escolar 2014-2015.

Amb relació als projectes que s’han posat en marxa aquest curs, ¿quins destacaria?
Vull destacar un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, universitats de la ciutat, el Consorci d’Educació de Barcelona i The New York Academy of Science (Nova York, Estats Units), que ha permès iniciar aquest mes d’octubre en sis instituts de Barcelona el desenvolupament d’una iniciativa conjunta per promoure el que es coneix com a STEM (sigla de Science, Technology, Engineering and Mathematics) a les escoles de la nostra ciutat, amb l’objectiu de preparar els alumnes per als reptes i les situacions que es trobaran en el futur en la vida real i als llocs de treball. Aquest és un gran repte per a tots, ja que dins del marc de la Unió Europea, el 2020 haurem augmentat en 16 milions els llocs de treball altament qualificats i s’hauran reduït en 12 milions els llocs de treball per a treballadors poc qualificats, segons la CE. Per això és important l’impuls d’aquest tipus d’actuacions i altres que estem desenvolupant des del govern de la ciutat.

¿Quins més?

Estem treballant en l’organització d’una conferència d’àmbit internacional que tindrà lloc durant els primers mesos de l’any que ve. Servirà d’estímul i inspiració per al professorat i els agents educatius, i reunirà a Barcelona experts de diferents països del món que compartiran amb nosaltres algunes de les seves experiències més destacades, amb millors resultats i avaluacions en el camp de la investigació i la pràctica científica. Aquesta conferència ,servirà també per donar visibilitat a les noves maneres d’ensenyar i aprendre que, en aquest camp, s’estan desenvolupant actualment a Barcelona i Catalunya.

Respecte a les iniciatives desenvolupades durant aquest mandat, ¿quins voldria destacar?
Entre altres accions, a través del Programa de Cultura Científica de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (que depèn de la regidoria d’Educació i Universitats), estem posant a disposició dels centres educatius públics i concertats de la nostra ciutat, en qualitat d’impulsors o col·laboradors, diferents activitats i serveis municipals de tipus científic i tecnològic dirigides als alumnes. Entre altres exemples, podem destacar Escolab, la Mostra d’Investigació Jove, la Setmana Mundial del Cervell, el planetari municipal, el nou programa Petits Talents Científics (dirigit a l’alumnat de primària), etcètera. També hem d’afegir les activitats educatives que ofereixen entitats i institucions públiques i privades, agrupades al Consell de Coordinació Pedagògica, recollides al Programa d’Activitats Escolars per a aquest curs 2014-2015, que s’impulsa des de l’IMEB. Són diferents iniciatives que complementen les accions que en matèria de ciència es desenvolupen també des del Consorci d’Educació de Barcelona.

¿Podria ampliar algun detall més del nou programa municipal Petits Talents Científics?

És una iniciativa que vam iniciar el curs 2013-2014 des de l’IMEB i que vam desenvolupar amb la implicació de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Obra Social La Caixa i el Consorci d’Educació de Barcelona. Petits Talents Científics té com a objectiu fomentar, impulsar i promoure entre l’alumnat de primària de centres públics i concertats de la ciutat l’interès per la ciència, la tecnologia i la investigació mitjançant l’experimentació, la indagació i el descobriment en l’aprenentatge de les ciències. Un nou projecte que, entre altres coses, proporciona al professorat dels centres educatius participants una sèrie de recursos i orientacions pedagògiques per desenvolupar a l’aula, amb els alumnes, la pràctica experimental i la investigació. Durant aquest curs escolar tenim previst que hi participin uns 2.000 alumnes de primària de la ciutat, 80 professors i uns 50 centres educatius i, a final de curs, tindrà lloc el primer Premi Petits Talents Científics.

viernes, 21 de noviembre de 2014

AQUEST CURS 2014-2015 DEDIQUEM 11,5 MILIONS D’EUROS PER ATENDRE 19.700 AJUTS MENJADORAquest curs podem anunciar una bona notícia: més recursos per atendre ajuts menjador pels nostres infants i joves en edat escolar i una coordinació extraordinàriament eficient entre les administracions responsables. El Consorci d’Educació de Barcelona, l’Institut Municipal de Serveis Socials de BCN, les direccions dels centres educatius i les AMPA gestores dels menjadors escolars, desenvolupen amb precisió la distribució i atenció a tots els infants que compleixen els requisits per rebre aquest ajut. La mala notícia és que tenim més infants que mai que reben ajuts menjador, situació que diu que la crisi social que ens impacta encara està lluny de superar-se, tot i els indicadors econòmics que indiquen una tímida millora.

Unió Democràtica de Catalunya ens mou un indiscutible compromís social. Per això estem treballant per fer més efectiu el compromís de la ciutat en l'atenció de les famílies que tenen més dificultats. Aquest mandat s'han destinat 23,74 milions d'euros per a ajuts individuals de menjador a alumnat de p3 a 4rt d'ESO, més recursos que mai a ajuts menjador per atendre més alumnat que mai.

Des d’Unió hem estat treballant per a què això sigui possible i aquest curs escolar s'han destinat a Barcelona en concepte d’ajuts individuals de menjador 11.540.765 euros, dels quals l’Ajuntament de Barcelona aporta 8.140.765 euros que suposen un 70,53 per cent del total, la partida econòmica més alta fins ara, per ajudar a cobrir totes les sol·licituds presentades per les famílies durant la matriculació i a l'inici de curs i que compleixen els requisits. Hem destinat 2.085.405 euros més que els curs escolar anterior i gràcies a aquestes noves aportacions, un total de 19.703 infants de la ciutat de centres públics o concertats compten amb algun tipus d’ajut a l’alimentació.

M’agradaria destacar el compromís social del govern municipal de la ciutat i la política social en matèria d'ajuts individual menjador durant tot el mandat i, especialment aquest curs escolar que ha tingut com a objectiu atendre a totes les famílies que compleixen els requisits de la convocatòria i des del primer dia de curs. Això s'ha fet a través de diversos àmbits de l'Ajuntament de Barcelona, especialment des dels serveis socials municipals, i amb un treball conjunt amb el Consorci d'Educació de Barcelona i els centres educatius públics i concertats de la ciutat.

És una bona noticia per a les famílies de la ciutat l'atorgament de més ajuts menjador que mai, amb la partida econòmica municipal més important que mai, però d'altra banda això significa també que moltes famílies encara ho estant passant molt malament, cosa que ens ha de motivar a no abaixar la guàrdia.

Per això, durant aquest mandat, hem incorporat com a novetats principals en matèria d'ajuts menjador atendre des de l'inici de curs a totes les famílies que complien els requisits; eliminat les llistes d'espera; augmentat la xifra destinada a ajuts extraordinari de menjador; impulsat un protocol de col·laboració des de l'Institut Municipal de Serveis Socials i el Consorci d'Educació de Barcelona i els centres educatius per atendre a les famílies amb més dificultats i, durant tots els cursos escolars, incrementat la dotació pressupostària municipal de manera clara per atendre les sol·licituds de les famílies que compleixen els requisits (poden optar a l’ajut les unitats familiars amb una renda anual no superior a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya l’any 2013, calculat en funció del nombre de membres computables de la unitat familiar, 5.975,8 euros per càpita).

De la mateixa manera, si durant el curs es detecta situacions sobrevingudes i que un noi o noia requereix d'aquest tipus d'ajut, des de l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona estarem atents per poder-lo atendre.


viernes, 14 de noviembre de 2014

EL PROGRAMA "SUPORT A LA LECTURA" AJUDA A MILLORAR LA COMPRENSIÓ LECTORA I AFAVORIR L'ÈXIT ESCOLAR

Aquesta setmana m’agradaria parlar sobre el programa “Suport a la Lectura” que impulsem des l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració dels districtes de l’Eixample, Sants-Montjuïc i Nou Barris es desenvolupa aquest curs amb el suport del Consorci d'Educació de Barcelona.

 El programa és un dels exemples que des d’Unió Democràtica de Catalunya estem impulsant durant aquest mandat per afavorir l'èxit escolar a la ciutat i, des del primer dia, ha obtingut una gran acollida i reconeixement per part de les famílies i també dels centres. Des de l'Ajuntament de Barcelona treballem per potenciar iniciatives que permetin fer de la ciutat un espai educatiu amb oportunitats per a tothom i ajudes als qui més ho necessiten.

M’agradaria destacar que aquest curs escolar (2014-2015) hem doblat el número de places respecte el curs anterior, per tant, un total de 700 alumnes de primària, d’entre 7 i 9 anys, participen enguany en el programa. En aquesta línia, la principal novetat és que el programa s'ha ampliat a 6 noves escoles, per tant amb aquestes incorporacions, l’alumnat participant correspon a 19 centres educatius públics i concertats de la ciutat. Tres d’aquestes 6 noves escoles que s’incorporen al programa pertanyen al districte de l'Eixample, i són l'Escola Carlit (barri de la Dreta de l'Eixample); Escola Marillac i Escola Tàbor (barri de La Sagrada Família), i Escola Ramon Llull (barri de Fort Pienc).

El programa “Suport a la Lectura” es va iniciar l'any 2011-2012 com a prova pilot, a l'Espai de Dinamització Educativa Lola Anglada i va ser tot un èxit, per això, aquest any se suma un nou espai al districte de l’Eixample: l’Espai Social Sagrada Família (carrer Mallorca, 454). La Biblioteca Artur Martorell, al districte de Sants – Montjuïc; la Biblioteca Les Roquetes, al districte de Nou Barris, i a la Biblioteca Duran i Bas, al districte de Les Corts són els altres espais on es desenvolupen les activitats.

Finalment, m’agradaria destacar que el programa ha tingut molt bona acollida per part de les direccions dels centres. Els alumnes que hi han participat han millorat substancialment els seus resultats acadèmics ja que un 95% dels alumnes que van participar el curs passat van millorar les seves competències lectores. Per la seva banda, les famílies del participants, també han valorat molt positivament el programa ja que el puntuen amb un 4,8 sobre 5 punts, destacant els progressos en la lectura observats en els seus fills i les eines i suport rebut per acompanyar els processos lectors a casa. Les persones voluntàries van valorar positivament la tasca realitzada i els resultats comparatius obtinguts.