lunes, 11 de agosto de 2014

FP DUAL, GARANTIA DE FUTUR

En l’actual context de grans canvis econòmics i socials, amb unes elevades taxes d’atur juvenil, la formació professional és cada vegada més rellevant per promoure una qualificació professional adequada als reptes existents. L’FP ha estat i és una educació de qualitat, que ofereix oportunitats de formació a les noves generacions, i també per alumnat que decideix seguir formant-se al llarg de la vida, i, a la vegada, proveeix el mercat de treball de tècnics qualificats. Per això mateix, la FP juga i ha de jugar un paper determinant en la inserció laboral i professional.

En aquest sentit, la potenciació de l’FP Dual en el marc de l’àmbit municipal i servei públic té com a objectiu recuperar el model de l’aprenent garantint una formació que millori la qualificació professional i personal de l’alumnat i, pel que fa al marc empresarial, permet incorporar personal qualificat adaptat a les necessitats pròpies i que serà format en la cultura pròpia de l’empresa. L’FP Dual implica que l’alumnat rep part de la seva formació en el centre educatiu i part en l’empresa, que és remunerada.

És per això, que des de l'Ajuntament de Barcelona hem posat en marxa la mesura de govern “Impuls a la Formació Professional per millorar la formació i l’ocupabilitat dels joves” que preveu incorporar durant els cursos escolars 2014-15 i 2015-16, en la modalitat d’FP Dual, uns 500 alumnes de cicles formatius de grau mitjà i superior, d’11 centres educatius públics i concertats de la ciutat, que podran fer les seves pràctiques en dependències i serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona, instituts o empreses municipals, o en empreses o institucions públiques i privades que gestionen serveis municipals. Anteriorment vam fer una prova pilot en què, a través de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, 60 alumnes van tenir l’oportunitat de desenvolupar els seus coneixements pràctics en 30 escoles bressol. Ara, amb aquesta mesura de govern, hem ampliat aquesta iniciativa a altres famílies professionals.

L’Ajuntament de Barcelona vol ser un agent actiu en la formació professional i actuarà com a motor incorporant alumnat en la modalitat d’FP Dual dins de diferents serveis, àmbits, districtes i organismes municipals i, també, té previst establir convenis de col·laboració amb empreses o institucions que gestionen serveis municipals.


L’impuls a la ciutat de la Formació Professional Dual és un dels elements essencials per promoure l’alternança estudi – treball de l’alumnat matriculat en cicles formatius de grau mitjà i superior, ja que d'aquesta manera, dona una oportunitat als estudiants de tenir el primer contacte amb el món professional. És per això, que des de l'Ajuntament de Barcelona estem treballant per dotar d'excel·lència i potenciar l'FP Dual, perquè és garantia de futur.