jueves, 29 de octubre de 2009

ITWORLDEDU. REFLEXIONS AL VOLTANT DE LES TIC, L'EDUCACIÓ I EL CONEIXEMENT


Ahir vaig poder assistir a la inauguració i a la ponència inaugural del 2on congrès ITWORLDEDU a l'auditòri d'ESADE. Trobada internacional organitzada per la Fundació Joan XXIII, i que tracta la conexió cada cop més vital entre la Tecnologia, la soietat del coneixement i el món de l'educació.És una extraordinària ocasió de contrastar idees entre tecnòlegs de referència mundial, experts en educació i "gurús" de la societat del coneixement, per analitzar els reptes de pressent i futur de l'educació.

Voldria destacar la extraordinària ponencia del "gurú" Francis Pissani (autor del llibre "la alquímia de las multitudes") que sota el títol de "societat en xarxa" va fer un seguit de reflexions a propòsit de l'aplicació de les eines tecnològiques,del "social Marketing" i de les formes de gestionar el coneixement, en l'àmbit empresarial, polític i educatiu.

Reflexions que arriben a conceptes d'actualitat incipeint com és el web de tercera generació o com ja es comença a nomenar "web square" (web al quadrat) que supera ja el concepte web 3.0, sota el concepte que la web és el món es fonamenta en la aparició de les empremtes informacionals (d'objectes i persones), l'internet dels objectes (intercnoexió d'aparells que ens faciliten més informació i aplicacions (`p.ex aplicacions domòtiques), la realitat augmentada (p.ex relació entre d'imatges i la seva ubicació via gps)i la generació, transmissió i discussió d'informació a temps real (twitter).

Idees vinculades a noves formes d'oganitzar les empreses, de preparar campanyes pólítiques, de gestionar polítiques públiques i d'entendre la docencia i l'educació, tenen ja el marc de referencia en eines que són operatives a dia d'avui i que conformaran estratègies imprescindibles a molt curt termini, cal estar doncs preparat i amb la ment oberta.

M'agradaria acabar tal i com ho va fer aquest magnífic ponent "sempre s'havia dit que l'analfabetisme es definia com el desconeixement de llegir i escriure, però els analfabets del futur seran aquells que no seran capaços d'apendre, desapendre i tornar a apendre"

us passo el web d'aquest congres:
http://www.itworldedu.cat

martes, 20 de octubre de 2009

SEGURETAT INFANTIL A BARCELONA

Avui en el marc de la comissió d'acció social de Barcelona he presentat i he aprovat per unanimitat una iniciativa que demana que l'ajuntament faci un estudi sobre l'accidentalitat infantil a la ciutat,indicant les causes, lloc on es produeixen i gravetat d'aquesta (greus, lleus i mortals).
L'accidentalitat infantil és un fenómen poc estudiat, per tant poc reconegut, és important èsser capaços de disposar de dades fiables que ens ajudin a acotar la problemàtica i permetin definir polítiques per reduir-ne el seu impacte.
Els accidents infantils es produeixen a la llar, a l'escola , als espais de jocs públics,...

jueves, 15 de octubre de 2009

PRESSÓ MODEL, OPORTUNITAT PERDUDA PER PACTAR POLÍTICAMENT

Ahir revisava intervencions fetes fa un temps i vaig topar amb una que parlava de la Model, fa uns mesos vaig fer un comentari respecte a un punt del plenari que tractava sobre la presentació de l'inici del planejament de l'espai que deixarà d'estar ocupat per la pressó.
Crec fermament en el pacte polític i en la representativitat social dels grups polítics, alhora penso que desenvolupar projectes que depasen els mandats dels qui els proposen han danar precedits per pactes que resisteixin els canvis de govern, planificar de forma no pactada amb la totalitat de grups municipals un projecte que, suposadament començaria a caminar més enllà de maquetes i bones intencions a partir de 2012 (essent molt optimista!!) és temerari i fins i tot poc democràtic.
Hi ha probabilitat matemàtica (m'agradria que fos possible!! i alguns i treballarem amb força!) que hi haguès un canvi de govern a la ciutat a partir de 2011, en aquest cas el govern entrant hauria d'assumir un projecte planificat, però no pactat políticament i això crec que el desautoritza i hipotecaria al nou govern.

Respecte al projecte Model en concret s'em generen un grapat de dubtes més enllà de les maquetes. El cost del projecte, el finançament i la seva financiació, el pla de desenvolupament d'aquest, la capacitat de veïns i comerciants per incidir-hi, etc.... Potser en el futur ens haguem de plantejar consultes populars més enllà de la diagonal, aquest projecte podria haver estat una.

Us adjunto la meva intervenció (massa ajustada al temps concedit) però que expressa alguns dels dubtes no tots, que vaig contrastant amb veins de l'entorn de la Model i espero que algun dia pugui també discutir-ho també amb liders veinals, el que és cert que per part d'aquest govern el pacte i diàleg és mínim no només en aquest tema, però aquest és emblemàtic i una oportunitat perduda d'intentar fer les coses millor.

lunes, 12 de octubre de 2009

INSERCIÓ LABORAL JOVES A BARCELONA

A l'últim plenari de l'Ajuntament de Barcelona el Govern va plantejar un Pla d'ocupació juvenil, que básicament vol donar una imatge d'un ajuntament és preocupa per una de les xacres més greus a la nostra ciutat com és l'atur juvenil de 16 a 24 anys. Malauradament aquest govern ha perdut molts trens i aquest és un altre, destina uns recursos inexistents a aquest Pla i alhora s'oblida de consensuar-lo amb el Consell de la Juventut de Barcelona que ha de ser l'interlocutor vàlid per pactar polítiques de juventut.

Aquest govern s'oblida que per fer polítiques efectives s'ha d'apostar per la orientació personalitzada, l'inversió en empreneduria i el suport directe a la creació d'empresa. I potser el més important el creure en les professions i oficis i la Formació professional.

Tal i com acabo a la meva intervenció l'INTERES D'UN GOVERN ÉS DIRECTAMENT PROPORCIONAL ALS RECURSOS QUE HI DEDICA.

jueves, 8 de octubre de 2009

PLENARI DE SETEMBRE.

El passat divendres vam realitzar el plenari del mes de setembre un cop passada la Mercé.

En aquest plenari vaig intervenir en tres punts

El primer l'Informe d'inici de curs escolar vaig insistir en la necessitat de millorar l'oferta i demanda sobretot en el que respecta a la FP, 11.000 places ofertades per 17.000 solicituds. En un altre ordre de coses vaig denunciar la nul·la resposta que dona l'ajuntament a milers de famílies que queden excloses de places a preu públic d'escola bressol , un 66% de les sol·licituds són rebutjades, més de 7.000 nens s'ha de buscar literalment la vida , concretament les seves famílies a escoles bressol privades (450 €/mes a 550€/mes), la manca de recursos per ajudar als professors i mestres a recuperar l'autoritat i lluitar contra l'estres del docent. Vaig tornar a reclamar la zona escolar única per l'educació escolar i tendir a flexibilitzar les zones escolars existents per l'escola ordinària per donar més opcions a les famílies. Finalment vaig preguntar e motiu per al qual la inclussió escolar havia desaparegut com a prioritat educativa per al curs que comença, cap resposta (cosa habitual!).

Un altre punt on vaig intervenir, va ser en la presentació del Pla d'acció per a l'orientació, inserció i desenvolupament professional juvenil a Barcelona 2009-2011, un document tant ple de bones intencions com de manca de concreció, sense assignació de recursos concrets ni paràmetres avaluables, cal insistir que és paradicmàtic que l'atur juvenil està arribant a xifres gravísimes, tot i comptar amb la generació més ben formada de la història, aquest govern no sap com atacar el problema i divaga, proposa les velles receptes però sense convicció i amb un "pla paliatiu a curt termini" pretèn acabar amb el fracàs escolar, millorar l'ocupabilitat dels joves, fomentar l'esperit emprenedor, etc. tot allò que no han estat capaços de millorar en els 15 anys. Ens tornen a demostrar que van molt perduts!. Per últim un apunt, desplegue polítiques de joventut i s'obliden "com sempre" de pactar-ho amb les entitats juvenils, com és el Consell de la Joventut de Barcelona.