martes, 23 de diciembre de 2008

ATUR A BARCELONA CIUTAT NOVEMBRE

A l´última comisió de promoció económica fa dues setmanes, s'ens van facilitar unes dades curioses sobre l'increment de l'atur a la ciutat de Barcelona, si mes no per fer reflexionar a aquells que afirmaven amb contundència que a la nostra ciutat no li afectaria l'atur de la mateixa forma que a la resta del País, suposadament aquest era un fenómen vingut per la caiguda de la construcció i per tant Barcelona navegaria bé en aquetes aigues.
Doncs bé, increment de l'atur a la ciutat de Barcelona ens ha donat les següents xifres 10% atur vinculat a la industria, el 18 % vinculat a la construcció i el 72% vinculat als serveis, per tant calcem-nos!!!

lunes, 22 de diciembre de 2008

INTERVENCIÓ TRASPÀS AL CONSORCI EDUCACIÓ DE BARCELONA

S'ha traspassat el gruix més important de l'IMEB al Consorci d'Educació de Barcelona, nosaltres com a CiU hi estem d'acord semp`re hi quan aquest traspàs ajudi a reduir la burocràcia i ataqui més eficaçment els prtoblemes del nostre model educatiu a la nostra ciutat.

Tenim dubtes que aquest traspàs no s'hagi explicat bé als professionals, personal docent i directors de centres.

El nostre model educatiu te molts problemes actualment i pràcticament tots recauen en els docents, però a més tenim problemes amb el fracàs escolar, la viabilitat del nostre model d'inclusió per manca de recursos, manca de prestigi de l'FP, baix nivell de coneixement d'idiomes, manca de solucions per l'educació especial, etc.

Finalment no entenem com pot ser que no s'hagi traspasat les escoles bressol municipals ni les escoles de música.

S'ens obre un nou interrogant que succeix amb els docents de les escoles municipals, que a efectes legals no son considerats personal docent funcionari, son un miler, i han de conviure amb la majoria de docents funcionaris de la Generalitat

lunes, 1 de diciembre de 2008

LA LEC I EL MILLORES IMPRESCINDIBLES DEL NOSTRE MODEL

La setmana passada vaig tenir l'honor d'assistir a un sopar tyertúlia (el fòrum Duran i Cañameras, d'Unió Democràtica a la Ciutat de Barcelona ) que va contar amb la presència de l'Ex-conseller Mas Colell. A part de parlar del món universitàri, de la recerca, de l'increment de l'atur i de la crisi económica mundial, vam poder també parlar d'un tema fonamental com és el món de l'educació, m'agradaria extreu-re'n algunes conclusions que crec interessants, ho faré a continuació per alra banda avui s'ha piblicat l'omnibus del departament d'Educació amb algunes conclusions, que venen a reforçar alguns aspectes de la LEC.

En primer lloc, respecte al debat amb el Dr. Mas Colell:
- La importancia que té començar el procés d'aprenentatge de 0-3 anys
- La manca d'escoles que intensifiquin el seu coneixement en l'àmbit científic (així com si es fa en centres que aposten per la música o l'esport, per exemple)
- La poca dignificació de la carrera de mestre (en països com Finlandia, és la nota de tall universitària més alta)
- La inexistència d'una carrera de director de centre, de formació especialitzada i de la manca de professionals especialitzats en aquesta posició
- Instituts massa petits, amb poca diversitat, pocs recursos i infraestructures. (model High School nordamericà gestiona millor el talent)
- Nivell lamentable de llegües estrangeres al nostre sistema educatiu, gairebé inexistent presència de professorat nadiu
- S'obliga a l'alumne a deciddir el seu futur massa aviat, aixó precipita en molts casos manca de vocacions professionals i a la llarga increment de fracàs
- Cap cas a Barcelona d'instituts que disposin d'un Batxillerat Internacional.

Aixó estaria plenament complementat, en part pels resultats de l'omnibus del departament d'Educació que parlar essencialment que la majoria de ciutadans enquestats (85%) estan d'acord amb enfortir els equips directius, el 89,7% estan d'acord en enfortir l'autoritat dels mestres i dels professors, entre d'altres conclusions.