jueves, 17 de octubre de 2013

JORNADA DE POLÍTICA EDUCATIVA LOCAL: LA RESPONSABILITAT DELS MUNICIPIS EN UN CONTEXT DE CANVIS

Les polítiques educatives locals es troben en un punt d’inflexió per les anunciades modificacions en la legislació de bases del règim local i en la normativa educativa, uns canvis que han fet que els governs locals estiguem atents a com es traslladaran aquests perquè és més que provable que comportin la redefinició del marc competencial local tant a nivell nacional com estatal. Amb l’arribada dels ajuntaments democràtics, la legislació de bases de règim local i les successives lleis educatives han reconegut l’esforç del món local en favor de l’èxit escolar i de les polítiques educatives en general i han permès als ajuntaments incidir-hi des del que és el seu principal punt fort: la proximitat i el coneixement de primera mà de la realitat local. A més, han tingut la capacitat d’abordar, com cap altra administració, tots aquests reptes a partir de la col•laboració amb els centres educatius, les famílies i altres recursos del territori. Aquest fet ha afavorit el desenvolupament de polítiques adreçades a favor de l’equitat o de la millora de rendiments educatius així com el desplegament d’una àmplia xarxa de serveis educatius molt ben valorats per la ciutadania (escoles bressol, escoles d’adults, escoles de música…) en àmbits on, en comparació amb altres administracions, els ajuntaments n’han estat els referents.

Els canvis que s’apunten, però, poden posar en dubte alguna d’aquestes actuacions i podrien afectar al paper que els darrers anys han dut a terme els ajuntaments. Quins serien els efectes negatius d’una revisió a la baixa de les competències educatives municipals? Quins àmbits d’actuació perdrien intensitat o es deixarien de prestar per part dels ajuntaments? Els governs locals ens veurem obligats a prioritzar actuacions? Si és així, sobre quins programes haurem de fer l’esforç per mantenir? Amb l’organització de la Jornada de política educativa local del dia 14 d’octubre hem cregut oportú debatre amb els electes, directius i tècnics de les polítiques educatives locals totes aquestes qüestions i dubtes.

Des de la Diputació de Barcelona estem convençuts de la necessitat de posar sobre la taula els resultats positius de les polítiques educatives dutes a terme pels ajuntaments i, per tant, la necessitat de que el marc normatiu continuï donant cobertura a l’acció local en aquest àmbit. Per això mateix, hem volgut aprofitar la jornada per presentar públicament l’Informe del Panel de polítiques educatives locals. Es tracta d’un treball que incideix en la idea que les oportunitats educatives de la població estan molt condicionades pel paper que assumeixen els ajuntaments en els seus respectius territoris. També hem volgut conèixer a fons els canvis previstos en la legislació de règim local, la seva implicació i els possibles efectes sobre les competències municipals en l’àmbit educatiu. Per últim, hem volgut animar un debat amb alcaldes, regidors i representants de les entitats municipalistes sobre quin hauria de ser el posicionament local davant d’aquests canvis i quin ha de ser el seu paper en el futur de les polítiques educatives. Amb aquesta voluntat hem concebut, doncs, aquesta jornada convençuts que podrem evidenciar els resultats positius de les polítiques dutes a terme pels governs locals i, per tant, la necessitat de que el nou marc normatiu no posi en dubte els resultats positius aconseguits.

La major part dels governs locals som conscients que tenim capacitats per a intervenir positivament en aquest objectiu de millora i volem deixar clar la capacitat i la voluntat de continuar treballant en aquest camp. Per això mateix creiem que és molt important que puguem assolir un posicionament comú del món local davant dels canvis previstos. Crec que aquest posicionament que ha de fonamentar-se en els indubtables avantatges de la implicació del món local en l’àmbit educatiu i en els possibles efectes negatius que comportaria una revisió a la baixa de les competències municipals.